Bærende vegg

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Konstruksjonen av en ikke bærende vegg er det viktigste formålet med å håndtere vekten av seg selv. Normalt vegger som brukes for å skille ut et område, noe som betyr innvendige veggene er ikke-bærende vegger.

Forskjellen mellom en ikke-bærende vegg og en bærende vegg er enkel.

Sistnevnte har den ekstra hensikt å holde opp andre strukturer av bygningen. I likhet med taket, som kan trenge å bli holdt av veggen. Den ikke bærende vegg støtte har ingen relasjon til strukturen av bygningen og har hovedformålet å skille to områder.

Bygge en ikke bærende vegg er faktisk en enkel oppgave. Du må starte fra en enkel på-senter rammekonstruksjon og gips. Den samlede tid for å konstruere dette vil være en dag for en do0it-selv person. Du trenger ikke mange materialer og verktøy som du kanskje trenger er sannsynligvis allerede tilgjengelig for deg fra tidligere prosjekter.

bærende vegg, bygge nonbearing vegger, konstruere nonbearing vegger, nonbearing, nonbearing vegg støtte, nonbearing vegg vektgrense, nonbearing vegg verktøyet, nonbearing vegger, vegg informasjon