Forskjellen mellom strålende elektrisk varme og sentrale luft varme

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Det er mange varmesystem tilgjengelig for bygninger, men to kjente som er de strålende spoler og vannbåren varme.

Den strålende oppvarming systemet bruker gulvet for å slippe ut varmen mens i en sentralfyr den varme luften presses hele bygningen.

strålevarme

Den strålende oppvarming systemet bruker en termostat montert på taket for å overvåke temperatur, bare etter at hele rommet er fylt med varme stråler fra gulvet.

Den største fordelen med å bruke dette systemet er at du kan kontrollere temperaturen i rommene individuelt stedet for å sette samme temperatur i hele bygningen. Dette fører til penger besparelser med regninger. Også dette systemet ikke bruker kanaler.

Vannbåren varme

Dette systemet har en styreenhet som styrer hele temperaturen inne i en bygning. Den bruker brensel til å varme opp luft eller vann som senere føres gjennom bygningen. Disse systemene har filtre installert for luften som går inn i viften.

Hvis du har et stort hus der du bare trenger å varme opp visse områder bør du bruke varmestråling. Hvis du har en bedrift anlegget bør du bruke sentrale luft enheter for å kontrollere temperaturen.

gulv varme, kanaler, luftfilter, luftvarme, radiatorer, sentrale luft varme, strålende elektrisk varme, strålende spoler, temperaturkontroll, utstråler varme, vannbåren varme, varm luft, varme differneces, ventilasjon