Lær å sette PID verdier for å holde innstilt temperatur

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

En temperatur-regulator er noe som kalles en PID (proporsjonal-integral-derivat), og den har til formål å opprettholde forskjellen mellom temperaturene på et minimumsnivå ved å gi eller å føre varme. Riktige parametre beregnes ved hjelp av en algoritme basert på hvilken PID gjør justeringer.

Set PID på den ønskede temperatur.

Du kan gå for en normal romtemperatur eller du kan trenge spesifikke parametre for et arbeidsmiljø eller vitenskapelige eksperimenter.

Bruk formelen for å finne feilen i PID, som er avvik fra ønsket temperatur. Feilen blir beregnet ved den følgende formel: innstillingspunktet minus måling.

Settpunktet er ønsket temperatur og målingen er det lagt merke til temperaturen.

Bokstavene PID som hver svarer til en verdi. “P” står for proporsjonalbånd og beregnes ved hjelp av følgende formel: regulatorutgangen = (error) x 100 / (proporsjonalbånd)

“I” er integralet av regulatorutgangen og “D” er den deriverte av regulatorutgangen. For å stille inn temperaturen alt du trenger å gjøre er å angi verdiene for P, I og D i styringen.

bensintank, drivstoff, drivstoff linje, elektroniske ovn filtre, elektrostatiske ovn filtre, flytende petroleums, Gass linje, gassventiler, hovedbrenneren, kvarts varmestråler, naturgass, ovn, ovn filter, pilot lys, plisserte filtre, propan, propan ventiler, ventilstyring