Reparasjon air conditioning

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

1. Sjekk termostaten først. Sett den til “cool” og skru temperaturen under den temperaturen som er i huset for øyeblikket.

Etter at se om luften blåser og det er kult.

2. Sjekk registeret for å se om det er noe luft blåser. Du vet det er en dårlig motor problem er utendørs kondensasjonsenheten fungerer, men det er ingen luft blåser. Det er også andre årsaker til mangel på luftstrømmen. Disse er: en skitten eller tette luftfiltre, ødelagte viftereim, dårlig motor kondensatoren, eller en frossen fordamperen coil.

3. Gå inn og sjekke på utendørs kondensasjonsenheten for å se om du har luftstrøm inne ennå ingen kulde til luft. Dette kan bety at utendørsanlegget ikke fungerer. Se på viften for å avgjøre om enheten fungerer eller ikke. Kontroller sikringene for dette problemet.

4. Ta av dekselet på kontrollpanelet på utedelen. Sjekk kontaktoren i utedelen for en 220 volt strøm med et voltmeter. Det ville være en god idé å leie en profesjonell for denne jobben for å unngå eventuelle problemer. Kontroller den elektriske kontaktor, kondensator, 24-volts ledninger, kompressor og 220-volts ledninger.

5. Sjekk kjøle kostnad ved hjelp av en måler sett og en kjølekjøle diagram.

air condition problemer, air conditioning fix, dårlig motor kondensator, frossen fordamperen coil, kjøle kostnad, klimaanlegg, luftstrøm, Reparasjon klimaanlegg, termostat problem, tette luftfilter